הקודם
הבא

תנחום רובי ישראל וגדי, הם חברים בלב ונפש, ילדים רגילים לכל דבר, רק שמדי פעם קורים להם דברים ממש לא רגילים, זה מה שהופך אותם לחבורת תריג

חבורת תריג הוא שמה של חבורת ילדים המרכיבה את ראשי התיבות ‘תריג’ת’נחום ר’ובי י’שראל ג’די

הצטרפות למנוי חבורת תריג

* למצטרפים חדשים.

מנוי חדש הינו מי שלא היה מנוי בשנה האחרונה.